Medie- och kommunikationsvetenskap: Globala perspektiv på social förändring och digitala medier

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2IV141

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Litteratur

Artiklar tillkommer vid kursstart.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin