Ungerska

Ungrarna är det finsk-ugriska folk som avlägsnat sig längst från sina ursprungliga områden. Deras språkligt sett närmaste släktingar, manserna, bor mellan Uralbergen och floden Ob. Ungrarna kom till nuvarande Ungern år 895 efter Kristus. Genom att ungrarna hamnat i en centraleuropeisk miljö skiljer sig deras kultur från övriga finsk-ugriska folks. De var exempelvis de första av dessa som omvändes till kristendomen. Den äldsta bevarade texten på något finsk-ugriskt språk är ett begravningstal på ungerska från slutet av 1100-talet. Sedan dess har en rik litteratur producerats, och särskilt lyriken står på hög nivå.

Under sin skiftande historia har ungrarna varit i kontakt med många olika folk och detta avspeglas i låneorden. Ordförrådet skiljer sig från det mesta som vi är vana vid, och det betyder att inlärandet av ord kan vara krävande. Detta kompenseras i viss mån av en stor regelbundenhet i böjningssystemet och ett mycket rikt avledningssystem.

Kurser på avancerad nivå finns under rubriken Finsk-ugriska språk.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin