Ungerska C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5UN005

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Utbildningen ger dig god färdighet och fördjupade teoretiska insikter i det ungerska språket samt vidgade kunskaper om den ungerska litteraturen och kulturen eller grundläggande färdigheter i ett annat uraliskt språk.

Examensarbete ingår ej.

Distanskursens upplägg: All kommunikation är nätbaserad. Du arbetar individuellt men med undervisning via internet, vilket innebär regelbundna nätbaserade lektioner. Arbetsuppgifterna kommer att genomföras via internet. Seminarierna ges i form av videokonferenser på kvällstid. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängliga via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

Anmärkning: Kursen kan komma att ställas in vid för få sökande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin