Ungernkunskap

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5UN007

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Detta är en kurs för dig som vill bli bekant med Ungerns historia, kulturhistoria och geografi. Om du har varit i Ungern, blev förälskad i landet och önskar få veta mer om det, eller om du har ungerska släktingar och önskar bekanta dig med deras kultur, eller om du helt enkelt är intresserad av ett spännande EU-land som på många sätt är unikt i Centraleuropa, kan vår kurs hjälpa dig. Kursen ger dig en genomgång av Ungerns kulturhistoria, historia och geografi. Vidare får du allmän kännedom om de andra uraliska (finsk-ugriska) folken och språken.

Kursen samundervisas med delkursen Ungernkunskap inom kursen Ungerska A2.

Distanskursens upplägg: All kommunikation är nätbaserad. Du arbetar individuellt men med undervisning via internet, vilket innebär regelbundna nätbaserade lektioner. Arbetsuppgifterna kommer att genomföras via internet. Seminarierna ges i form av ett antal obligatoriska videokonferenser på dagtid eller på kvällstid. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängliga via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin