Ungerska B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5UN004

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper i grammatik, ökade praktiska färdigheter i ungerska samt ökade kunskaper om den ungerska litteraturen, kulturen och de ungerska samhällsförhållandena.

Distanskursens upplägg: All kommunikation är nätbaserad. Du arbetar individuellt men med undervisning via internet, vilket innebär regelbundna nätbaserade lektioner. Arbetsuppgifterna kommer att genomföras via internet. Seminarierna ges i form av videokonferenser på kvällstid. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängliga via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin