Ungerska B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5UN004

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Grammatik:

  • Dugántsy, Mária, Ungersk grammatik.: 2, Uppsala, 1997 (Registrerade studenter har tillgång till boken i pdf-format.)

Av läraren framtaget material distributeras i samband med undervisningen.

Delkurs 1. Grammatik: Referenslitteratur:

  • Keszler, Borbála, Magyar Grammatika, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000 (läses enligt anvisningar)
  • Rácz, Endre; Takács, Etel, Kis magyar nyelvtan, 7. kiadás, Budapest, Gondolat, 1987

Delkurs 2. Språkfärdighet:

Av läraren framtaget material distributeras i samband med undervisningen.

Delkurs 3. Textläsning med översättning:

Texterna väljs i samråd med läraren.

Hjälpmedel: ordböcker

Delkurs 4. Ungersk skönlitteratur:

Delkurs 4. Ungersk skönlitteratur: referenslitteratur:

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin