Ungerska A2

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5UN009

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen syftar till att öva praktiska färdigheter i ungerska samt att ge översiktliga kunskaper om ungersk kultur och det ungerska samhället.

Distanskursens upplägg: All kommunikation är nätbaserad. Du arbetar individuellt men med undervisning via internet, vilket innebär regelbundna nätbaserade lektioner. Arbetsuppgifterna kommer att genomföras via internet. Seminarierna ges i form av videokonferenser på dagtid eller på kvällstid. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängliga via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter. På delkursen Ungernkunskap är det obligatorisk närvaro på samtliga seminarier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin