Arbetsterapi

Arbetsterapi som kunskapsområde handlar om människans görande av vardagsaktiviteter samt görandets relation till delaktighet, hälsa och utveckling. I forskningen studeras individens förutsättningar, miljöns utformning och arbetsterapeutiska interventioner för att främja individers och gruppers möjlighet att göra det de vill och behöver.

Arbetsterapi är nära kopplat till aktivitetsvetenskap som bidrar med kunskaper om betydelsen av mänskligt görande i relation till ett hälso-, mångfalds-, samhälls- och globalt perspektiv. Professionen har sin vetenskapliga förankring och hämtar sin vetenskapliga evidens från arbetsterapi och aktivitetsvetenskap.

De flesta kurser inom ämnet ges inom Arbetsterapeutprogrammet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin