Folkhälsovetenskap

Inom ämnet folkhälsovetenskap studeras hälsan i befolkningen, särskilt förändringar i folkhälsan, skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen, faktorer som påverkar folkhälsan samt hur hälsoutvecklingen kan påverkas. Ämnet innefattar studier av livsvillkorens, levnadsvanornas, miljöns, samhällsstrukturens och hälsosystemens betydelse för hälsoutvecklingen.

Kunskaper och kompetenser i folkhälsovetenskap ger en grund för hälsofrämjande arbete och förebyggande av sjukdom och skada samt för utvärdering av olika insatser för folkhälsan.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin