Miljö, hälsa och klimatförändringar

5 hp

Kurs, Grundnivå, 3PE050

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Den här tvärvetenskapliga fristående kursen kommer att ge dig ökad förståelse för det komplexa sambandet mellan hälsa, miljö och klimatförändringar. Detta kommer också att inkludera hållbara städer och välbefinnande. Kursen utvecklar dina kunskaper om global miljö, hälsa och klimatförändringar och fördjupa dina färdigheter för att bli ledare för att förverkliga Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Kursen vänder sig till studenter på kandidatnivå inom till exempel medicinska vetenskaper, samhällsvetenskap och miljövetenskap.

Kursen ges på engelska. Kursen går på heltid under tre veckor, med en vecka på campus i Uppsala och två veckor online. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, individuella inlämningar och gruppinlämningar samt presentationer. Vi kommer att använda utmaningsbaserat lärande med globala och lokala utmaningsscenarier och samarbeta med Uppsala kommun för samhälls- och stadsaktiviteter.

Kursen organiseras av institutionen för kvinnors och barns hälsa i samarbete med institutionen för geovetenskaper, två andra ENLIGHT-universitet (University of Tartu, Estland och University of Groningen, Nederländerna), samt Uppsala kommun.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin