Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FV172

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

På kursen tillägnar du dig teoretiska såväl som praktiska kunskaper om hur hälso- och sjukvården styrs och organiseras i Sverige och i andra sjukvårdssystem. I fokus står frågor om sjukvårdssystemets struktur, juridik och politiska styrning. Framförallt diskuteras det senaste decenniernas organisatoriska och reformpolitiska förändringar (till exempel valfrihet, privatisering och digitalisering) och vilka konsekvenserna blir för patienter och för systemet som helhet.

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar. I kursen ingår även inlämningsuppgifter både i grupp och enskilt, samt en salstentamen.

Kursen ingår i masterprogrammet i folkhälsa där studenterna förbereds för arbete med folkhälsofrågor inom svenska myndigheter, regioner och kommuner. Inom kursen ställs därför höga krav på vetenskapligt skrivande på svenska. Undervisning på Zoom kan förekomma, så du behöver tillgång till dator med internetanslutning samt webbkamera och headset.

Vissa moment kan komma att ges på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin