Samhällsinterventioner

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FV186

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen berör samhällsbaserade interventioner för att främja hälsan. Teoretiska beteende- och socialvetenskapliga modeller för påverkan av livsstil och hälsa i befolkningen samt interventionsmodeller för praktiskt arbete behandlas inom kursen. Planering och utvärdering av interventioner och implementeringsprocesser tas upp under kursens gång. Målsättningen är att du ska tillägna grundläggande verktyg som gör att du kan planera och/eller utvärdera samhällsbaserade interventioner.

Kursen ingår i masterprogrammet i folkhälsa där studenterna förbereds för arbete med folkhälsofrågor inom svenska myndigheter, regioner och kommuner. Inom kursen ställs därför höga krav på vetenskapligt skrivande på svenska. Undervisning på Zoom kan förekomma, så du behöver tillgång till dator med internetanslutning samt webbkamera och headset. 

Vissa moment kan komma att ges på engelska. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin