Att sätta värde på prevention - ekonomiska aspekter av hälsoinvesteringar

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 3FV299

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen berör hälsorelaterad prevention, ekonomiska drivkrafter till investeringar i prevention och metoder för att mäta och värdera effekter av preventiva insatser i hälso- och monetära termer. Efter en övergripande introduktion om prevention och hälsoekonomi förklaras ekonomiska modeller av prevention, hälsobeteende och dess påverkan på den socioekonomiska gradienten i hälsa. Kursen kommer sedan att övergå till hälsoekonomiska utvärderingar - att mäta kostnader, hälsoeffekter och kostnadseffektivitet för preventiva insatser för att sedan tillämpa resultaten och använda dem för beslutstöd vid prioritering av begränsade samhällsresurser.

Kursen omfattar:

  • en introduktionsföreläsning
  • elva föreläsningstillfällen (cirka två timmar/föreläsning)
  • fyra obligatoriska seminarier (cirka två timmar/seminarium)
  • en introduktionsföreläsning till slutuppgiften
  • en obligatoriskt seminarium för presentation av slutuppgiften.

Slutuppgiften kommer att redovisas både skriftligt och muntligt. I kursen ingår även en individuell skriftlig tentamen efter halva kursens gång.

Distanskursens upplägg: Undervisning sker dagtid via Zoom. I den mån det är möjligt försöker vi att schemalägga alla undervisningstillfällen på samma veckodagar (cirka en till två föreläsningar, två dagar i veckan). Kursen innehåller fem obligatoriska tillfällen via Zoom.

Kommunikation mellan studenter och lärare sker via kursplattformen Studium. För att läsa kursen krävs en dator med internetuppkoppling samt webbkamera och mikrofon. Vissa moment kan komma att ges på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin