Folkhälsovetenskap A2

15 hp

Kurs, Grundnivå, 3FV368

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen belyser folkhälsoproblem och hälsoresurser dels i befolkningen i stort samt utifrån olika målgrupper, där kursen har ett mångfaldhets- och jämlikhetsperspektiv. I kursen kommer du att få arbeta med olika hälsofrämjande arenor och stödjande miljöer och hur de kan användas strategiskt för att förbättra hälsan i befolkningen. Kursen innehåller bland annat:

  • sociala determinanter för hälsa
  • ojämlikhet i hälsa
  • genusperspektiv och folkhälsa
  • informationssökning, källkritik och referenser
  • förändringsteorier i hälsofrämjande arbete
  • folkhälsovetenskapliga strategier på samhällsnivå
  • mekanismer och metoder för att befrämja hälsa i befolkningen
  • hälsofrämjande metoder på individ- och gruppnivå
  • planering och utvärdering av hälsofrämjande arbete.

Kursen innehåller inspelade föreläsningar, individuella inlämningsuppgifter, grupparbeten, diskussioner i nätbaserade forum, studiebesök, egen inläsning samt informationssökning.

Distanskursens upplägg: Kursen innehåller två obligatoriska träffar via Zoom (dagtid). Första tillfällfället i början av kursen och andra tillfället i mitten av kursen. För att läsa kursen krävs dator med internetanslutning, samt webbkamera och headset.

Vissa moment kan komma att ges på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin