Kost, nutrition och folkhälsa

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FV372

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Nutrition är ett mångfacetterat och tvärvetenskapligt ämne, vilket avspeglas i kursen. Kursen ger en grundläggande introduktion i näringslära, energi- och kroppsomsättning. Den belyser också kostsociologi som styr matintag och matvanor och lyfter fram olika aspekter av hur hälsa påverkas av nutrition. Den ger insikt i nutritionsepidemiologi och förmåga att kritisk värdera påstående om nutrition på nätet. Fokus ligger på nutritionens påverkan på folkhälsa och hur folkhälsostrategier kan påverka hälsa på populationsnivå.

Kursupplägg och undervisning

Kursen innehåller ett antal campusförlagda träffar med föreläsningar, laborationer, seminarier samt redovisningar. Mellan dessa träffar ges tid för inläsning av litteratur, webbföreläsningar samt tid för att förbereda inlämningsuppgifter och redovisningar. Några föreläsningar och seminarier kommer att göras på schemalagd tid men via internet. För att delta i kursen behöver du därför en dator med internetanslutning, webbkamera samt headset.

Kursen ingår i masterprogrammet i folkhälsa där studenterna förbereds för arbete med folkhälsofrågor inom svenska myndigheter, regioner och kommuner. Inom kursen ställs därför höga krav på vetenskapligt skrivande på svenska. Vissa moment kan komma att ges på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin