Folkhälsovetenskap A1

15 hp

Kurs, Grundnivå, 3FV367

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av folkhälsovetenskap och frågor som berör befolkningens och olika gruppers hälsa. Kursen ger en introduktion till folkhälsovetenskapen och innehåller fyra block som berör faktorer som kan påverka hälsan, samspelet mellan samhälle och hälsa, hälsofrämjande arbete på olika nivåer, samt interventioner inom folkhälsoområdet. Kursen innehåller bland annat:

 • folkhälsovetenskapliga begrepp
 • folksjukdomar
 • levnadsvanors koppling till hälsa
 • delaktighet och hälsa
 • folkhälsa historiskt och internationellt
 • målgrupper i hälsoarbetet
 • sociala determinanter för hälsa
 • genus
 • diskriminering
 • policy inom folkhälsa
 • epidemiologi
 • folkhälsoarbete på olika nivåer
 • folkhälsointerventioner.

Kursen består av skriftliga inlämningsuppgifter samt ett antal webbtester. Aktiv deltagande i forumdiskussioner krävs.

Distanskursens upplägg: Kursen innehåller två obligatoriska handledningsträffar via Zoom (dagtid). Första tillfällfället i början av kursen och andra tillfället i mitten av kursen. För att kunna delta i kursen via krävs dator med internetanslutning, samt webbkamera och headset.

Vissa moment kan komma att ges på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin