Folkhälsovetenskap A1

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 3FV367

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Ytterligare litteratur så som artiklar och rapporter kommer att finnas tillgängliga för nedladdning via kurshemsidan.

Referenslitteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin