Teoretiska perspektiv på funktionshinder

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3CH008

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar funktionsnedsättning och funktionshinder i olika teoretiska perspektiv. Samhälleliga och sociala och förutsättningar för livsvillkor diskuteras (ur såväl historiskt som nutida perspektiv), inflytande och delaktighet liksom betydelsen av det individuella perspektivet och närståendes roll belyses. Kursen innehåller bland annat följande områden:

  • funktionsnedsättning och funktionshinder under olika faser i livet (utvecklingsperspektiv, lärandeprocesser, åldrande)
  • komorbiditet
  • intersektionalitet
  • medicinska och sociala förhållningssätt
  • interprofessionellt arbetssätt
  • grunder i evidensbaserad praktik.

Kursen vänder sig främst till sökande med examen som sjuksköterska, läkare, logoped, psykolog, specialpedagog, socionom, audionom, fysioterapeut, arbetsterapeut, socialsekreterare, studie- och yrkesvägledare, lärare, förskolelärare.

Distanskursens upplägg: Kursen innehåller åtta obligatoriska tillfällen som sker digitalt via Zoom (dagtid). Den obligatoriska undervisningen är vanligen schemalagd på torsdagar, cirka varannan vecka under terminen. De obligatoriska träffarna innefattar fyra Journal Clubs (seminarier där forskningsartiklar diskuteras), tre föreläsningar samt ett examinerande seminarium med muntlig presentation och opponering. Kursen innehåller även grupparbeten samt en individuell skrivuppgift. Kommunikation mellan studenter och lärare sker främst via kurssidan i Studium.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin