Migration, hälsa och etik i en globaliserad värld

5 hp

Kurs, Grundnivå, 3PE049

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Den här tvärvetenskapliga kursen kommer att ge dig ökad förståelse för den komplexa relationen mellan migration och hälsa och de etiska principer som kopplas till det. Du kommer också att få kunskap om hur olika definitioner och migrationsprocessen påverkar migranters hälsa och rättigheter och hur hälsoutfall varierar för olika grupper av migranter.

Lärare och studenter i kursen bidrar med olika erfarenheter för att lära sig om olika koncept och trender i migration och hälsa, migrationsprocessen, migration som en determinant för hälsa, sårbara grupper och deras särskilda behov, genusaspekter, religionens och kulturens inverkan på migranters hälsa, hur migranter och samhället påverkar varandra, etik och migration och mänskliga rättigheter.

Syftet med kursen är att ge ökad förståelse om migranters hälsa och kunskap för att kunna arbeta med frågor kopplade till migranters hälsa.

Kursen är på engelska, ges online och går på kvällstid vilket möjliggör att du kan kombinera kursen med andra studier eller med arbete.

Uppläggning för distanskurs: Alla föreläsningar och seminarier på kursen sker online via Zoom. Det finns obligatoriska online-moment i kursen (max fyra) som du behöver delta i. Det första obligatoriska momentet är den 30 augusti 2023. Varje sammankomst brukar pågå i tre timmar. Kommunikation mellan lärare och studenter sker via e-post, Zoom och i Studium. För att följa kursen behövs dator med kamera, hörlurar, mikrofon och en stabil internetuppkoppling. Examination sker i form av hemtentamen, inlämning via Studium.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin