Migration, hälsa och etik i en globaliserad värld

5 hp

Kurs, Grundnivå, 3PE049

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Den här tvärvetenskapliga kursen kommer att ge dig ökad förståelse för den komplexa relationen mellan migration och hälsa och de etiska principer som kopplas till det. Du kommer också att få kunskap om hur olika definitioner och migrationsprocessen påverkar migranters hälsa och rättigheter och hur hälsoutfall varierar för olika grupper av migranter.

Lärare och studenter i kursen bidrar med olika erfarenheter för att lära sig om olika koncept och trender i migration och hälsa, migrationsprocessen, migration som en determinant för hälsa, sårbara grupper och deras särskilda behov, genusaspekter, religionens och kulturens inverkan på migranters hälsa, hur migranter och samhället påverkar varandra, etik och migration och mänskliga rättigheter.

Du får en ökad förståelse om migranters hälsa och kunskap för att kunna arbeta med frågor kopplade till migranters hälsa.

Kursen är på engelska, ges online och går på kvällstid vilket möjliggör att du kan kombinera kursen med andra studier eller med arbete.

Distanskursens upplägg: Alla föreläsningar och seminarier på kursen sker online via Zoom. Det finns obligatoriska moment i kursen (max fyra) som du behöver delta i. Det första obligatoriska momentet är den 4 september 2024. Varje sammankomst brukar pågå i två timmar. Kommunikation mellan lärare och studenter sker via e-post, Zoom och i Studium. För att följa kursen behövs dator med internetuppkoppling, samt webbkamera och headset.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin