Beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FV378

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen riktar sig till studenter på avancerad nivå som vill fördjupa sig i beteendemedicin. Beteendemedicin är ett tvärvetenskapligt ämne och kursen innehåller teori, forskning och klinisk tillämpning av metoder för att stimulera till hälsobeteenden på individnivå.

Undervisning ges i form av obligatoriska moment vid seminarier med redovisning av hemuppgifter som görs individuellt eller i grupp. Utöver de obligatoriska momenten ges föreläsningar som stöd till hemuppgifter och läsande av kurslitteraturen.

Kursen ingår i Masterprogram i folkhälsa där studenterna förbereds för arbete med folkhälsofrågor inom svenska myndigheter, regioner och kommuner. I kursen ingår moment där du gör muntliga presentationer, leder diskussioner och skriver strukturerade rapporter på korrekt svenska. Undervisning på Zoom kan förekomma, så du behöver tillgång till dator med internetuppkoppling samt webbkamera och headset. Vissa moment kan komma att ges på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin