Etik och folkhälsa

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FV377

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Hur ska individens intressen och rättigheter vägas mot det allmänna folkhälsointresset och den kollektiva nyttan? I vilken utsträckning är hälsa individens respektive statens ansvar? Dessa grundläggande etiska frågor blir synliga i debatter kring till exempel vaccination och livsstilsrelaterade hälsoproblem som övervikt och rökning. Andra frågor handlar om vad som är en rättvis fördelning av samhällets resurser samt etiska aspekter av riskkommunikation.

Kursen ges på avancerad nivå och passar dig som är intresserad av frågor som berör rätt och fel inom folkhälsoområdet. På kursen övar du även upp din förmåga att kritiskt diskutera centrala etiska principer och dess tillämpningar samt att analysera argument för och emot olika interventioner och åtgärder inom folkhälsa. På kursen får du således både teoretiska kunskaper om etiska teorier och aspekter samt praktisk övning i analys och argumentation kring folkhälsoetiska frågor.

Kursen ingår även i masterprogrammet i folkhälsa där studenterna förbereds för arbete med folkhälsofrågor inom svenska myndigheter, regioner och kommuner. Inom kursen ställs därför höga krav på vetenskapligt skrivande på svenska.

Distanskursens upplägg: Inom ramen för kursen ges sex föreläsningar och fem obligatoriska seminarier via Zoom. Kursen examineras genom två kortare individuella skriftliga inlämningar, två presentationer i grupp, godkänt deltagande på samtliga seminarier, en individuell uppsats samt opponering/diskussion av en kurskamrats uppsats. För att läsa kursen krävs dator med internetanslutning webbkamera och mikrofon.

Kurstillfälle HT 2023:

All undervisning sker via Zoom. Kommunikation med lärare sker främst via e-post, men kan i vissa fall även ske genom digitala möten. 

Kurstillfälle VT 2024:

Under kurstillfället vårterminen 2024 samläser fristående studenter med studenter på Masterprogram i folkhälsa. Kursens föreläsningar ges via Zoom medan de obligatoriska seminarierna sker på campus.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin