Etik och folkhälsa

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3FV377

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Övrig litteratur i anslutning till uppsatsförfattandet kan tillkomma och väljs i förekommande fall i samråd med läraren.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin