Folkhälsovetenskap i tiden

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FV318

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till folkhälsovetenskaplig forskning och praktiskt folkhälsoarbete. De nationella folkhälsomålen med fokus på jämlik hälsa utgör kursens grundstruktur. Kursen innehåller bland annat följande områden:

  • nationellt, internationellt och historiskt folkhälsoarbete
  • begrepp inom folkhälsovetenskap
  • folkhälsopolitiska mål
  • hälsans bestämningsfaktorer
  • olika nivåer i folkhälsoarbetet: individ, grupp, organisations- och samhällsnivå
  • målgrupper för folkhälsoarbete, jämlik hälsa och förändringar i samhällsutveckling belyses.
  • olika aktörers roll i folkhälsoarbete
  • strategier och forskningsmetoder inom folkhälsovetenskap
  • forskningsetiska principer inom folkhälsovetenskapen.

Undervisningen består av översiktsföreläsningar, seminarier och workshops. Kursen innehåller även inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar, både enskilt och i grupp.

Kursen ingår i masterprogrammet i folkhälsa där studenterna förbereds för arbete med folkhälsofrågor inom svenska myndigheter, regioner och kommuner. Inom kursen ställs därför höga krav på vetenskapligt skrivande på svenska. Undervisning på Zoom kan förekomma, så du behöver tillgång till dator med internetanslutning samt webbkamera och headset.

Vissa moment kan komma att ges på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin