Hälsopolitik och hälsoekonomi

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 3SM011

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar den svenska hälso- och sjukvårdens organisation och finansiering, hälso- och sjukvård i andra länder, hälsoekonomiska grundbegrepp och hälsoekonomisk utvärdering.

Distanskursens upplägg: Kursen innehåller fem obligatoriska träffar via Zoom (dagtid) samt några icke obligatoriska föreläsningar per vecka (också dagtid).

Kursen omfattar

  • 1 introduktionsföreläsning till kursen
  • 13 föreläsningstillfälle (cirka 2 timmar/föreläsning)
  • 4 obligatoriska seminarier (crika 2 timmar/seminarium)
  • 1 introduktionsföreläsning till slutuppgiften
  • 1 obligatoriskt seminarium för presentation av slutuppgiften.

Slutuppgiften tar formen av ett individuellt arbete och kommer att redovisas både skriftligt och muntligt. I den mån det är möjligt försöker vi att schemalägga alla undervisningstillfällen på samma veckodagar (cirka 1-2 föreläsningar 2 dagar i veckan). Undervisning sker via Zoom och kommunikation mellan studenter och lärare sker via lärplattformen i Studium. För att läsa kursen krävs en dator med internetanslutning samt webbkamera och headset. Vissa moment kan komma att ges på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin