Hälsofrämjande ledarskap

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FV371

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen bygger på teorier och modeller för organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatser. Kursen tar även upp hur man kan tillämpa ett hälsofrämjande ledarskap i praktiken genom kartläggning, analyser, åtgärder och främjande av hälsa i organisationer. I kursen finns även ett avsnitt om motsatsen till det hälsofrämjande ledarskapet, alltså det destruktiva ledarskapet, samt hur rehabiliteringsarbetet tillbaka till arbetslivet kan utformas för personer med sjukskrivning.

Målsättningen är att du ska tillägna dig olika verktyg som kan stärka dig i en ledarroll när det gäller hälsofrämjande arbete i olika organisationer. Undervisningen på kursen utgörs av föreläsningar, övningar, seminarier, grupparbeten och fallstudier.

Kursen ingår i masterprogrammet i folkhälsa där studenterna förbereds för arbete med folkhälsofrågor inom svenska myndigheter, regioner och kommuner. Inom kursen ställs därför höga krav på vetenskapligt skrivande på svenska. Undervisning på Zoom kan förekomma, så du behöver tillgång till dator med internetanslutning samt webbkamera och headset. Vissa moment kan komma att ges på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin