Hälsofrämjande ledarskap

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3FV371

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Tillkommer en del artiklar som lämnas ut under kursen.

Övrig intressant litteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin