Epidemiologi

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FV387

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Epidemiologi handlar om hälsan i befolkningar, vilka faktorer i omgivningen som påverkar hälsorelaterade tillstånd och hur man kan förebygga hälsoproblem. I epidemiologin används kvantitativ forskningsmetodik för att analysera samband mellan riskfaktorer och uppkomst av sjukdom. Inom ramen för denna kurs lär du dig att redogöra för centrala begrepp inom epidemiologin, att analysera och tolka epidemiologiska studier samt hur man kan använda data från register i vetenskapliga studier.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. I kursen ingår också en större skriftlig gruppuppgift samt en hemtentamen.

Kursen ingår i masterprogrammet i folkhälsa där studenterna förbereds för arbete med folkhälsofrågor inom svenska myndigheter, regioner och kommuner. Inom kursen ställs därför höga krav på vetenskapligt skrivande på svenska. Undervisning på Zoom kan förekomma, så du behöver tillgång till dator med internetanslutning samt webbkamera och headset.

Vissa moment kan komma att ges på engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin