Medicinsk vetenskap

Medicinsk vetenskap omfattar flera ämnen som sammantaget syftar till att ge kunskap om människokroppens byggnad och funktion vid hälsa och sjukdom.

På avancerad nivå finns utbildning i ämnen inom medicinsk vetenskap även inom:

Kurser

Grundnivå, nybörjarkurser

Grundnivå, fortsättningskurser

Avancerad nivå

3D-printning och bioprintning inom livsvetenskaperna, 5 hp Antimikrobiotika, resistens, epidemiologi och evolution, 15 hp Bioimaging och cellanalys, 7,5 hp Bioinformatik, 15 hp Biomarkörer, identifiering och validering, 7,5 hp Cell- och tumörbiologi, 7,5 hp Diabetesvård I, 7,5 hp Digital psykologi i teori och praktik, 7,5 hp Flödescytometri inom klinik och forskning, 7,5 hp Forskningsförberedande kurs med fokus på nya läkemedelsmål, 15 hp Fördjupad patofysiologi med molekylär medicin 1, 7,5 hp Fördjupad patofysiologi med molekylär medicin 2, 7,5 hp Fördjupningskurs i immunologi, genetik och patologi, 15 hp Fördjupningskurs inom anestesisjukvård för anestesisjuksköterskor, 15 hp Fördjupningskurs inom intensivvård för intensivvårdssjuksköterskor, 15 hp Fördjupningskurs inom neurosjukvård, 15 hp Genomisk och epigenomisk medicin, 15 hp Hjärt-kärlsjukdom och psykologi, 7,5 hp Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation, 7,5 hp Hälsoinnovation - ett tvärvetenskapligt angreppssätt, 7,5 hp Immun-, gen- och cellterapi, 7,5 hp Innovation Game - en sommarskola om hur speldesign kan användas för bättre hälsa och ökat lärande, 5 hp Jämförande genomik för biomedicin, 15 hp Klinisk läkemedelsutveckling, 30 hp Klinisk masspektrometri, 7,5 hp Laborativt projekt i medicinsk cellbiologi, 15 hp Medicinsk cellbiologi, 30 hp Medicinsk genetik, 7,5 hp Medicinsk genetik och cancer - molekylära mekanismer, 15 hp Mikrobiologi och immunologi, 30 hp Molekylär neurodegeneration, 7,5 hp Molekylära mekanismer vid cancer, 7,5 hp Molekylära verktyg för proteomanalys och diagnostik, 7,5 hp Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdomar I, 7,5 hp Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdomar II, 7,5 hp Parasitologi, mykologi och klinisk infektionsbiologi, 15 hp Projektarbete i medicinsk biokemi och mikrobiologi, 30 hp Psykoneuroendokrinologi - kvinnors psykiska hälsa, 7,5 hp Regenerativ medicin, 7,5 hp Samskapande av digitala hälsoinnovationer, 7,5 hp Smärta och smärtbehandling med inriktning mot långvarig smärta, 15 hp Specifik omvårdnad med inriktning mot palliativ vård, 7,5 hp Specifik omvårdnad med inriktning mot psykosocial cancervård, 7,5 hp Translationell forskningsmetodik inom medicin, 15 hp

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin