Samskapande av digitala hälsoinnovationer

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3HI004

Sommar 2023 Sommar 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Sommar 2024 Sommar 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper och färdigheter inom området innovation av digitala lösningar för hälso- och sjukvården samt omsorgen, utgående från de faktiska behov som patienter, närstående och hälsoprofessionerna har. Tvärvetenskapliga grupper av kursdeltagare identifierar tillsammans med intressenter skarpa behovsbaserade projekt och tar sedan i dialog med målgrupper (public and patient involvement, PPI) fram lösningar på identifierade problem. Återkoppling på process och framtagna förslag till lösningar ges av lärare och mentorer, kursdeltagare ("peer learning") och potentiella användare av framtagna lösningar.

Kursen vänder sig till såväl yrkesverksamma som studenter vid utbildningar inom alla discipliner. Den önskade sammansättningen är en blandning av personer med klinisk bakgrund, relevant teknisk bakgrund (till exempel mjukvaruutvecklare, hälsoinformatiker eller datavetenskap) samt personer med egen erfarenhet av att vara patient och/eller närstående.

Distanskursens upplägg: Kursen ges på engelska och helt på distans, med en stor del självständigt lärande. Stora delar av kursen kommer att vara anpassad för asynkront arbete med cirka ett obligatoriskt moment (i realtid) per kursvecka. Kursen går på halvtid (20 h/vecka) vecka 23-26 (2024-06-03 - 2024-06-28), därefter uppehåll i undervisning vecka 27-31 (tid för självstudier och projektarbete), och sen sker undervisning åter på halvtid vecka 32-33 (2024-08-05 - 2024-08-18).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin