Forskningsförberedande kurs med fokus på nya läkemedelsmål

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3NR382

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om viktiga målgrupper av proteiner för utveckling av läkemedel. Kursen ger även färdighet i laborativa och bioinformatiska metoder centrala inom läkemedelsforskningen. Du får en förståelse för hur nya måltavlor för läkemedel identifieras samt utvärderas. Du får möjlighet att utveckla/testa idéer kring hur forskningsprojekt kan drivas och därmed utveckla din förståelse för sambandet mellan teoretisk och praktisk kunskap.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin