Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdomar I

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FV319

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen inriktar sig i huvudsak på cancer hos vuxna och avser att ge fördjupad kunskap om cancerprevention, epidemiologi, cancerbiologi/patofysiologi och diagnostik av cancersjukdom. Kursen ger även ökad kunskap om befintliga/framtida medicinska/ kirurgiska behandlingsmetoder, strålbehandling och metoder för att identifiera behov av omvårdnad vid cancersjukdom.

Distanskursens upplägg: Kursen innehåller fem halv- eller heldagar med obligatoriska sammankomster. Fyra sammankomster sker via Zoom och en sammankomst sker på campus i Uppsala. Undervisningen är vanligtvis schemalagd på onsdagar och torsdagar och utgörs av seminarier och expertföreläsningar. Lärplattformen Studium används för webbföreläsningar, kommunikation, distribution av kursmaterial och inlämningsuppgifter.

Utöver de fem schemalagda sammankomsterna ingår två dagar verksamhetsförlagd utbildning för studenter som är legitimerade sjuksköterskor och inte har arbetat med cytostatika de senaste två åren. Den verksamhetsförlagda utbildningen planeras vid kursstart och behöver inte genomföras i Uppsala. För att kunna läsa kursen krävs en dator med internetanslutning samt headset och webbkamera.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin