Antimikrobiotika, resistens, epidemiologi och evolution

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3MK013

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen består av fyra moduler:

  1. mikrobiell evolution (3,5 hp)
  2. epidemiologi (3,5 hp)
  3. antimikrobiell terapi och resistens (3,5 hp)
  4. antimikrobiell läkemedelsutveckling (4,5 hp)

Dessa moduler integreras delvis av ett genomgående tema som handlar om antimikrobiell terapi och resistensutveckling ur ett samhällsperspektiv där bland annat frågor om vårdrelaterade infektioner, ekonomi, etik samt information- och kunskapsspridning diskuteras. Mer specifikt diskuteras strategier för att identifiera nya mål för antimikrobiell terapi samt processer för utveckling av nya läkemedel, inklusive farmakologiska aspekter på dessa.

Inhibitionsmekanismer (inklusive resistensmekanismer) för olika kategorier av antimikrobiella medel diskuteras i detalj. Relevanta modellsystem används för att praktiskt åskådliggöra molekylära mekanismer och faktorer som påverkar resistensutveckling och global spridning av resistens. Uppkomst och spridning av infektiösa agens diskuteras utifrån såväl evolutionära som epidemiologiska perspektiv.

Kursens fokus förutsätter relevant kunskap i molekylärbiologi och biokemi.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin