Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Programkurser på kandidatnivå

Institutionen ansvarar för en rad kurser inom ämnen biokemi, metabolism, tumörbiologi, bakteriologi, virologi, immunologi, genetik, genomik, bioinformatik.

Är du antagen till något av dessa program hittar du information om programstart, kontakt och registrering för kurser inom respektive program via deras sidor.

Programkurser på masternivå

Är du antagen till något av dessa program hittar du information om programstart, kontakt och registrering på programsidorna i Studium.

Fristående kurser

Vi erbjuder individuella projektkurser, antingen som del av ditt program eller som fristående kurs. I senare fall ska du själv hitta en projekthandledare som kan erbjuda dig ett projekt och handledning under perioden du söker för. Intyg att du har fått din projektplan godkänd måste bifogas din ansökan när du söker kursen via antagning.se.

Våra fristående kurser

  • Forskningspraktik (3BL350 (7,5 hp), 3BL351 (15 hp))
  • Projektarbete (3BL352 (15 hp), 3BL353 (30 hp))

Är du antagen till någon av kurserna hittar du information i Studium

Kursledare: Dorothe Spillmann, dorothe.spillmann@imbim.uu.se
Kursadministratör: Susanne Lundgren, susanne.lundgren@imbim.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin