Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdomar II

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FV327

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen inriktar sig i huvudsak på cancer hos vuxna och ger dig kunskaper om förekomst, etiologi, symtom, diagnostik och behandling vid de vanligast förekommande cancersjukdomarna. Kursen syftar även till att ge fördjupade kunskaper om specifik omvårdnad vid vanliga cancerdiagnoser. Planering och genomförande av ett individuellt kvalitetsutvecklingsarbete ingår. Ovanligare diagnoser och cancer hos barn behandlas översiktligt.

Distanskursens upplägg: Kursen innehåller fem halv- eller heldagar med obligatoriska sammankomster via Zoom. Undervisningen är vanligtvis schemalagd på onsdagar och torsdagar och utgörs av seminarier och expertföreläsningar. Studium används för webbföreläsningar, kommunikation, distribution av kursmaterial och inlämningsuppgifter. För att kunna delta i kursen krävs dator med internetanslutning samt headset och webbkamera.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin