3D-printning och bioprintning inom livsvetenskaperna

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3MC300

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen introducerar de möjligheter som 3D-printning och bioprintning erbjuder forskare och innovatörer inom medicin, biologi och biokemi. Kursen inleds med föreläsningar, därefter följer undervisning i 3D-modellering och praktisk 3D-printning med tillhörande projektarbete under handledning. Projektarbetet syftar till att konkretisera en egen idé kopplad till en forskningstillämpning inom medicin, biologi eller biokemi. Arbetsprocessen samt projektresultat dokumenteras genom en reflekterande rapport.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin