3D-printning och bioprintning inom livsvetenskaperna

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3MC300

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Gibson, I.; Rosen, D.; Stucker, B., Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing, Springer Science+Business Media New York, 2015Obligatorisk (Finns tillgänglig via unversitetsbiblioteket)
  • Kompendium: 3D-printning och bioprintning, Institutionen för medicinsk cellbiologi, 2018Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin