3D-printning och bioprintning inom livsvetenskaperna

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3MC300

Huvudgrupp 1

  • Gibson, I.; Rosen, D.; Stucker, B., Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing, Springer Science+Business Media New York, 2015Obligatorisk (Finns tillgänglig via unversitetsbiblioteket)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin