Digitalisering i vården - utmaningar och möjligheter

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 3HI009

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursens ger dig kunskap om, och praktisk erfarenhet av, arbete med digitalisering av hälso- och sjukvård utifrån organisationers, professioners och patienters perspektiv med hänsyn tillsamhällsutvecklingen. Kursen ger vidare en översikt över nuläget vad gäller digitalisering i vården idag, och en förståelse för utvecklingen framåt.

Distanskursens upplägg: Kursen har tre fysiska träffar i Uppsala: en vid kursstart, en mitt i kursen, och en vid avslutning i samband med presentation av grupprojekt (del av examination). Studium och Zoom används för all kommunikation mellan de fysiska träffarna. Du måste ha dator med uppkoppling, webbkamera och headset för att kunna delta aktivt i distansundervisningen.

Examination sker genom aktivt deltagande i samtliga obligatoriska moment, inlämningsuppgift (skriftlig rapport av litteraturstudie), samt gruppvis redovisning av projektarbete (både muntlig examination och inlämningsuppgift), det senare i samband med fysisk träff i Uppsala.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin