Masterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap

120 hp

Är du biomedicinsk analytiker och vill vidareutbilda dig? Masterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap har ett flexibelt upplägg som ger dig möjlighet att kombinera studier och arbete. Du får fördjupade kunskaper som behövs för att arbeta med mer avancerade uppgifter inom laborativ och diagnostisk verksamhet. Programmet förbereder dig också för forskarutbildning i ämnet.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Masterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap erbjuder två huvudsakliga spår - laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Du kan studera programmet på halvfart eller helfart vilket möjliggör studier tillsammans med arbete. Eftersom biomedicinsk laboratorievetenskap är en tvärvetenskaplig disciplin har programmet ett flexibelt upplägg och du kan välja bland många valbara kurser baserat på din specialisering. Inom inriktningen laboratoriemedicin finns kurser inom bland annat masspektrometri, flödescytometri samt kvalitetssäkring och ledarskap. Inom inriktningen klinisk fysiolog finns kurser inom datortomografi, nuklearmedicin och PET samt magnetisk resonanstomografi.

Efterfrågan på personal med specialistkompetens är hög inom hälso- och sjukvården som står inför stora pensionsavgångar. En masterexamen kan även ge dig bättre förutsättningar för högre positioner enligt kompetensmodellen för biomedicinska analytiker. Dessutom har du större möjligheter att arbeta inom forskning.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med biomedicinsk laboratorievetenskap som huvudområde. Efter ett års studier på helfart eller två års studier på halvfart finns möjlighet att avlägga en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits).

Masterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap består av tre obligatoriska kurser, resterande kurser är valbara. Eftersom biomedicinsk laboratorievetenskap är ett brett huvudområde finns möjligheten att skräddarsy ditt program utifrån din specialisering.

Utbildningen startar med en introducerande kurs i vetenskaplig metodik på avancerad nivå. Kursen är obligatorisk och ger dig större inblick i vetenskapsteori, forskningsetik, presentationsteknik och bioetik. Kursen samläses delvis med andra masterprogram. Därefter följer 45 hp valbara kurser inom de olika fördjupningsspåren laboratoriemedicin och klinisk fysiologi.

De sista terminerna har obligatoriska kurser och består av Verksamhetsförlagt förbättringsarbete 30 hp och Biomedicinsk laboratorievetenskap, Examensarbete, 30 hp.

Kurser inom laboratoriemedicin inkluderar kurser inriktade mot klinisk flödescytometri och masspektrometri samt ledarskap. Ledarskapskurserna är inriktade på kvalitetssäkring av analyser, säkerhetsbedömningar och pedagogik, vilket är en förutsättning för ett laborativt ledarskap.

Kurser inom klinisk fysiologi består av datortomografi, nuklearmedicin och magnetisk resonanstomografi.

Alla dessa kurser ges på halvfart och kan kombineras till studier på helfart.

Kurser inom programmet

Nedan följer kursordning och kurser för studier på halvfart. Obligatoriska kurser, oavsett fördjupningsspår, är markerade med *. För studier på helfart kan termin 1 och 3, samt 2 och 4 kombineras. och de två sista kurserna läsas på helfart. Endast valbara kurser med platsgaranti har namngivits.

Termin 1

 • Vetenskaplig metodik på avancerad nivå, 15 hp*

Termin 2

 • Flödescytometri inom klinik och forskning, 7,5 hp
 • Klinisk masspektrometri, 7,5 hp

eller en av följande alternativ

 • Datortomografi, 15 hp
 • Valbara kurser motsvarande 15 hp

Termin 3

En av följande alternativ

 • Hälsofrämjande ledarskap, 15 hp
 • Nuklearmedicin och PET, 15 hp
 • Valbara kurser motsvarande 15 hp

Termin 4

 • Ledarskap och kvalitetssäkring i laboratoriemiljö I, 7,5 hp
 • Ledarskap och kvalitetssäkring i laboratoriemiljö II, 7,5 hp

eller en av följande alternativ

 • Magnetisk resonanstomografi, 15 hp
 • Valbara kurser motsvarande 15 hp

Termin 5–6

 • Verksamhetsförlagt förbättringsarbete, 30 hp*

Termin 7–8

 • Examensarbete för masterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, 30 hp*

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, gruppövningar, seminarier och verksamhetsförlagt arbete. Arbetet kan ske i grupp och individuellt och viss del av undervisningen kan ske på distans. Föreläsare är verksamma biomedicinska analytiker, forskare och/eller experter inom sitt ämne från universitetet, hälso- och sjukvården eller företag.

Undervisningen sker på både svenska och engelska. Programmet ges på halvfart alternativt helfart.

Du kan välja flera olika karriärvägar eftersom det finns många uppgifter för en vidareutbildad biomedicinsk analytiker att utföra. På kliniska laboratorier kan en masterexamen ge dig en bättre merit för positioner som till exempel processansvarig eller utvecklingsansvarig. Utbildningen kan också förbereda dig för handledar- och chefsuppdrag.

Efter en magister- eller masterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap har du goda möjligheter att arbeta inom forskning. Det laborativa arbetet vid biomedicinsk forskning är grundläggande och en biomedicinsk analytiker kan bidra med sin expertis och vara delaktig medarbetare och vara medförfattare till vetenskapliga publikationer. Detta kan leda till en forskarutbildning. Det är stor brist på disputerade biomedicinska analytiker och behovet ökar då många lärare på universiteten närmar sig pension.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin