Masterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap

120 hp

Studieplan, MBV2M

Kod
MBV2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 19 oktober 2021
Diarienummer
MEDFARM 2021/753

I studieplanen anges kursordning och kurser för studier på halvfart och det framgår även vilka kurser som är obligatoriska och valbara. Endast valbara kurser med platsgaranti har namngivits. För studier på helfart kan termin 1 och 3, samt 2 och 4 kombineras, och de två sista kurserna läsas på helfart.

Termin 1

Termin 2

alternativt

3DR715 Datortomografi, 15 hp

alternativt

Valbara kurser motsvarande 15 hp

Termin 3

alternativt

3DR915 Nuklearmedicin och PET, 15 hp

alternativt

Valbara kurser motsvarande 15 hp

Termin 4

alternativt

3DR815 Magnetisk resonanstomografi, 15 hp

alternativt

Valbara kurser motsvarande 15 hp

Termin 5

Period 1

Termin 6

Period 2

Termin 7

Period 1

Termin 8

Period 2

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin