Examensarbete för masterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3KK024

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen är en fristående uppsatskurs, avsedd för dig som önskar avlägga masterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Examensarbetet anknyter till utbildningens inriktning så att teoretiska och metodologiska kunskaper från tidigare genomgångna kurser kan tillämpas, breddas och fördjupas och utgör en fördjupning i huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin