Ledarskap och kvalitetssäkring i laboratoriemiljö I

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3OG072

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig en introduktion till att leda ett biomedicinskt laboratorium genom att ge dig en fördjupning inom laboratoriesäkerhet och etiska aspekter för hantering av prover från människa och djur. Kursen berör också betydelsen av dataskyddsförordningen (GDPR), datahantering och dess roll inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Under kursen ska kvalitetssäkring genomgående tas i beaktande. Ledarskapets betydelse för att upprätthålla ett systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetsutveckling med fokus på arbetsmiljö och kvalitetssäkring kommer att belysas med hjälp av föreskrifter och lagstiftning av betydelse för biomedicinsk laboratorievetenskap.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin