Flödescytometri inom klinik och forskning

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3KK021

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig en teoretisk samt praktisk kunskap om flödescytometri samt dess användning som prognostiska och diagnostiska verktyg inom hälso och sjukvård. Kursen berör även aktuell forskning och utveckling kring flödescytometri. Under kursen ges möjlighet till självständig analys av prover med flödescytometri.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin