Psykoneuroendokrinologi - kvinnors psykiska hälsa

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3OG029

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Om kursen

Kursen kommer att fokusera på samspelet mellan könshormoner och kvinnliga hjärna. Syftet är att ge en förståelse för teorier och analytiska metoder inom beteendemässiga, neuroimaging och kemiska tester relaterade till psykoneuroendokrinologin för kvinnors psykiska hälsa. Dessutom kommer man att stärka dina analytiska färdigheter och problemlösningskunskaper genom praktiska moment och laboratorier relaterade till hormonmätningar och hjärnavbildning. Slutligen kommer du att få förståelse för tvärvetenskaplighet kring kvinnors psykiska hälsa ur ett psykoneuroendokrint perspektiv samt öka förtroendet för din förmåga att samarbeta.

Distanskursens upplägg: Kursen ges online, till exempel via Zoom. Kommunikation mellan student och lärare sker online via Zoom, e-post och Studium. För att kunna delta i distanskursen behöver du tillgång till dator med internetanslutning, webbkamera och headset.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin