Specifik omvårdnad med inriktning mot palliativ vård

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FV351

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger fördjupad kunskap om vård i livets slutskede med avseende på fysiologiska, psykologiska, sociala och existentiella aspekter samt ger förståelse för betydelsen av tvärprofessionellt arbetssätt inom palliativ vård. Kursen behandlar bland annat följande områden:

  • symtomkontroll i palliativ omvårdnad inom onkologisk behandling och vård
  • etiska frågeställningar vid vård i livets slutskede inom onkologisk vård
  • närståendes behov och olika former av närståendestöd inom onkologisk vård
  • vårdpedagogik
  • palliativa begrepp.

Distanskursens upplägg: Kursen har inga obligatoriska träffar på campus men innehåller tio obligatoriska träffar via Zoom (dagtid). Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, webbaserad undervisning, diskussionsforum samt verksamhetsförlagda studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning. För att kunna delta i undervisning via Zoom krävs en dator/läsplatta/smartphone med internetanslutning samt ett headset och webbkamera.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin