Klinisk läkemedelsutveckling

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3KK005

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger dig en bred och djup kunskap omfattande de flesta stegen i ett läkemedels utveckling från idé till färdig produkt. Särskild vikt läggs vid klinisk prövningsmetodik där du lär dig att självständigt planera en större läkemedelsstudie. Efter genomförd utbildning ska du kunna arbeta självständigt som "clinical trial associate" eller motsvarande.

Sökande som ej uppfyller kravet om 180 hp från medicinsk/farmaceutisk fakultet men som har motsvarande kunskaper kan ansöka om bedömning av reell kompetens.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin