Klinisk läkemedelsutveckling

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3KK005

Det finns en senare version av litteraturlistan.

KLINISKA PRÖVNINGAR - OBLIGATORISK LITTERATUR

KLINISKA PRÖVNINGAR - REKOMMENDERAD LITTERATUR

STATISTIK - REKOMMENDERAD LITTERATUR

FARMAKOLOGI - REKOMMENDERAD LITTERATUR

FARMAKOKINETIK - REKOMMENDERAD LITTERATUR

DIVERSE LÄKEMEDELSUTVECKLING

DIVERSE LÄKEMEDELSUTVECKLING

LÄKEMEDELSHISTORISKA MILSTOLPAR

LÄKEMEDELSHISTORISKA MILSTOLPAR

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin