Klinisk läkemedelsutveckling

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3KK005

KLINISKA PRÖVNINGAR - OBLIGATORISK LITTERATUR

KLINISKA PRÖVNINGAR - REKOMMENDERAD LITTERATUR

STATISTIK - REKOMMENDERAD LITTERATUR

FARMAKOKINETIK - REKOMMENDERAD LITTERATUR

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin