Klinisk läkemedelsutveckling

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3KK005

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Kliniska prövningar och statistik - obligatorisk litteratur

Kliniska prövningar - rekommenderad litteratur

Farmakologi - rekommenderad litteratur

Farmakinetik - rekommenderad litteratur

Statistik - rekommenderad litteratur

Allmänbildning inom området läkemedelsutveckling

Läkemedelshistoriska milstolpar

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin