Bioinformatik

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3MR103

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen använder exempel ur pågående forskning för att illustrera olika metoder för bioinformatisk och statistisk analys av genomik data samt deras tillämpning inom mänsklig genetik, forskning på modellorganismer samt naturlig variation och evolution. Kursen ger insikt i den statistiska och bioinformatiska analysen av data inom genomik och andra omik-områden. Du får erfarenheter av att analysera olika former av data med hjälp av toppmodern metodik.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin